โรคอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ (Alzheimer's)

โรคอัลไซเมอร์ เป็นอาการสมองเสื่อม (Dementia) ชนิดหนึ่งที่การทำงานของสมองเสื่อมลง ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการสมองเสื่อมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

อาการเด่น คือ ความจำเสื่อมหรือหลงลืมเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ลืมทานยา ลืมปิดเตารีด ลืมชื่อคนหาของใช้ที่วางไว้ไม่พบ พูดหรือถามคำถามซ้ำๆ จำคำตอบไม้ได้ มีปัญหาในการพูดการใช้ศัพท์ต่างๆ เพราะคิดคำไม่ออก และก้าวร้าวอารมณ์แปรปรวน

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

     โรคอัลไซเมอร์ มีความผิดปกติของสมองที่ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นศูนย์การสื่อสารในการควบคุมความรู้สึกและการตอบสนอง ที่สมองมีการอักเสบและการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท พบกลุ่มแผ่น (Plaque) ที่เกิดจากการรวมตัวของโปรตีนที่ผิดปกติที่ถูกล้อมรอบด้วยเซลล์ประสาทที่เสื่อม (Dystrophic neuritis) เรียกว่า Amyloid plaques ที่มีโปรตีน Beta-amyloid protein เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้พบเส้นใยฝอย (Fibril) ของโปรตีนที่พันรวมตัวกันผิดปกติ เรียกว่า Neurofibrillary tangles

     ปัจจุบันมีข้อพิสูจน์ยืนยันทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกว่ามีขบวนการอักเสบเกิดขึ้นและสารอักเสบ cytokines มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ IL-1, IL-6, IL-17, TNF-α และ IFN-γ การทดสอบพบว่าการยับยั้งสารอักเสบ cytokines เหล่านี้ โดยเฉพาะ TNF-α จึงเป็นวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ที่มีประสิทธิภาพ

     คณะวิจัย Operation BIM ได้วิจัย และพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ แล้วว่าสามารถลดการหลั่งสาร TNF-α, IL-6 และ IL-17 ด้วยประสิทธิภาพสูง และได้พัฒนาน้ำมังคุดที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์แล้วว่าสามารถลดการหลั่งสาร IL-1, IL-6 และ IL-17 ด้วยประสิทธิภาพสูง