วุ้นตาเสื่อม

วุ้นตาเสื่อม

ปัญหาของตา เกิดจากเนื้อเยื่อของตาเสื่อมตามธรรมชาติ เช่น วุ้นตาเสื่อม สายตายาว ต้อกระจก ต้อหิน ม่านตาอักเสบ จอประสาทเสื่อม และเกิดจากอาการแพ้ภูมิตัวเอง เช่น เบาหวานขึ้นตา พังผืดที่ตา นักภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่าอาการเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการสร้างสารจากเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบ (Proinflammatory cytokines) มากเกินไป เช่น IL-1 beta, IL-6, IL-17, TNF-alpha และ IFN-gamma

คณะวิจัย Operation BIM ได้วิจัยและพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารสกัดมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหารที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ แล้วว่าภายใน 15 วัน ลด IL-1 Beta (6%) IL-6 (27%), IL-17 (45%) TNF-alpha (93%) และIFN-gamma (10%) จากนั้นนำสูตรที่ได้นี้ไปพัฒนาต่อจนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีก

จอประสาทตาเสื่อม

อาการจอประสาทตาเสื่อม เกิดจากมีสารสีเหลืองที่ประกอบด้วยไขมัน และโปรตีนเกาะอยู่ใต้จอประสาทตา หากมีน้อยจะไม่มีปัญหา หากมีมากและเป็นวงกว้างขึ้นก็จะทำให้มองภาพไม่ชัดและเมื่อมีการรวมตัวกันของสารเหล่านี้มาก ก็จะทำให้จอประสาทตาเสื่อมมากขึ้นตามด้วย อาการของจอประสาทตาเสื่อมที่เกิดขึ้นมี 2 ประเภท คือชนิดแห้งที่ไม่มีเลือดรั่วหรือไหลออกจากเส้นเลือดหลังจอประสาทตา (Dry Age-related Macular Degeneration) และ ชนิดเปียก (Wet Age-related Macular Degeneration) ที่มีเลือดไหลออกจากเส้นเลือดหลังจอประสาทตา แล้วทำให้ตาบอด