ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

 มะเร็ง

          มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เซลล์เจริญ (แบ่งตัว) อย่างผิดปกติการที่เซลล์เปลี่ยนสภาพไปจากปกติจึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของร่างกายในเรื่องวัฏจักรการแบ่งตัว ทำให้เกิดการรุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียง หรืออาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายซึ่ง แตกต่าง จากเนื้องอกธรรมดาที่ไม่รุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียง หรืออาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายซึ่ง แตกต่างจากเนื้องอกธรรมดาที่ไม่รุกราน หรือแพร่กระจาย และขนาดจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มะเร็ง มีสาเหตุมาจากยีนซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์ผิดปกติไป โดยอาจเป็นผลมาจากสารก่อ มะเร็ง เช่น ยาสูบ ควัน รังสี สารเคมี หรือเชื้อโรค นอกจากนี้ความอ้วน ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของ มะเร็งมดลูก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งที่ไต มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งทรวงอก มะเร็งไขกระดูก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิ้น และมะเร็งรังไข่ จากสถิติของผู้ป่วย มะเร็ง ในประเทศไทย เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า เพศชายเสียชีวิตจากมะเร็งปอดมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งตับ ส่วนเพศหญิงเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งเต้านม โดยปกติมะเร็งทุกชนิดมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ ยกเว้นมะเร็งเม็ดเลือดขาว นักภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่าการกระตุ้นประสิทธิภาพของ Th1, Th9 และTh17 ให้มากขึ้น จะทำให้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้รวดเร็วขึ้น

          คณะนักวิจัย Operation Bim ได้วิจัยและพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ แล้วว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของ Th1, Th9 ได้ชัดเจน และกระตุ้น Th17 เพิ่มขึ้นได้หลายเท่า และแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่า สารเสริมประสิทธิภาพนี้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดแล้วอย่างน้อย 2สูตรได้อย่างปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง

ตั้งแต่ปี 2008 ผู้ป่วยมะเร็งนับพันรายที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วสามารถเพิ่มชีวิตให้กับเวลา เพิ่มเวลาให้กับขีวิต และเนรมิตชีวิตใหม่อย่างน่าพึงพอใจ

 

 

ปัจจุบันการรักษามะเร็งด้วย “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ที่ปลอดภัยกว่าเคมีและรังสีบำบัด เริ่มได้รับการยอมรับและใช้กันมากขึ้น วิธีการคือการนำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วยไปเพาะเพิ่มจำนวนของ Killer T cells หรือ NK Cell อย่างใดอย่างหนึ่งนอกร่างกาย แล้วฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง แต่วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเกินกว่าผู้ป่วยมะเร็งทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้ และการปรับเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพก็ไม่สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จากงานวิจัยของศูนย์วิจัยมังคุดไทย MANGOSTEEN RESEARCH CENTER THAILAND หรือ MRCT ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ พบว่าเม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิดสามารถกระตุ้นให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยสารธรรมชาติที่มีอยู่ในมังคุด โดยพบว่าน้ำมังคุดจากศูนย์วิจัยมังคุดไทย หรือ MRCT มีสาร GM-1 และ Polysaccharides ที่กระตุ้นให้ NK cell มีประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้น และยังเพิ่มอานุภาพ Killer T cells ด้วยการกระตุ้น IL-9 และ IL-18 จากข้อมูลดังกล่าวเมื่อใช้ร่วมกับงานวิจัยสารสกัด capsule ของศูนย์วิจัยมังคุดไทย หรือ MRCT ที่กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของ Killer T cell ให้เพิ่มอานุภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการกระตุ้น Th1 และ Th9 และกระตุ้น Th17 มากกว่าหลายเท่า จึงทำให้ Killer T cell เพิ่มอานุภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานวิจัยของศูนย์วิจัยมังคุดไทย หรือ MRCT สามารถเพิ่มจำนวน Natural killer cell และ Killer T cells ขึ้นพร้อม ๆ กันภายในร่างกาย เซลล์ทั้ง 2 จึงช่วยกันกำจัดเซลล์มะเร็งอย่างปลอดภัย และยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ทั้งยังสามารถปรับประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามต้องการ นี่จึงเป็นวิทยาการล่าสุดของภูมิคุ้มกันวิทยาในการกำจัดมะเร็ง อย่างปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง

 


 • **ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล** คุณวรินทร์พร เดวิส ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม ส.ค.60 คลำเจอก้อนที่เต้านมจึงไปตรวจด้วยวิธีเมมโมแกรมพบก้อนขนาด 3 ซ.ม. 1ก้อน และมีก้อนเล็กอีก ...

 • ID_4873_5718906c5395d.jpg
  คุณอนุศิษฏ์ ทองคำ อายุ 64 ปี ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ • ต้นปี 56 เริ่มมีอาการท้องผูก และท้องเสียบ้างเล็กน้อย • ต่อมาในเดือน ก.ค. ปวดท้องมากเหมือนมีอะไรจับบีบ ไม่เคยปวดแบบนี้มาก...

 • s_18947_2575.jpg
  คุณประกายรัตน์ นาคเงิน อายุ 54 ปี ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง • เมื่อปี 57 คลำพบก้อนขนาดเท่าเม็ดบัวลอยตรงคอด้านขวา ต่อมาก้อนนี้โตขึ้นอยู่ใต้คางดันใบหน้าจนโย้ทำให้หน้าดูผิดรูป ...

 • skH5K8s.jpg
  คุณสุเทพ แหวนทอง อายุ 69 ปี ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลามไปกระดูกสันหลัง • ต้นปี 54 ร่างกายอ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อยกระปริดกระปรอย บางครั้งมีเลือดปน เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามข้อ น้ำห...

 • แบนเนอร์มะเร็งปากมดลูก-01.png
  คุณกัญญ์ดริน ธนทวีประเสริฐ อายุ 53 ปี ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปกระดูกเชิงกราน • ปี 60 ขณะอาบน้ำอยู่ รู้สึกแน่นไม่สบายท้องจึงลองกดบริเวณท้องน้อยปรากฎว่ามีเลือดไหลออกมาปริมาณม...

 • 1030432-img.shfxod.0p.jpg
  คุณรภัสศา ฉลาดยิ่ง ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก •ปี 58 พบก้อนเนื้องอกบริเวณคอขนาดครึ่งซ.ม. ผลการตรวจชิ้นเนื้อไม่พบเซลล์มะเร็ง จึงถูกส่งตัวไปรักษาวัณโรคต่อมน้ำเหลืองเป็นเวลา 3 เด...