สุขภาพตา

 


สุขภาพตา

 


คุณณัชร วรดานฤทธิ์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม