ภูมิแพ้อากาศ

 

ภูมิแพ้อากาศ

 


คุณสุธิดา สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

คุณปาริฉัตตก์ เหล็กไหล

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

คุณชิดชนก ชำนิเขตกิจ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้อากาศ