กระเพาะ กรดไหลย้อน

 

 

กระเพาะ/กรดไหลย้อน

 


คุณศิริชัย แสนแก้ว

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

คุณธีราวัต อยู่มะเริง

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

คุณภัทรฐิตา เทียบศรี

ผู้มีปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน