ข้อเสื่อม ข้ออักเสบรูมาตอยด์

 

 

ข้อเสื่อม / ข้ออักเสบรูมาตอยด์

 


อาจารย์สมจิตต์ เกษรบัว

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และรองช้ำ


อาจารย์สุภาพร ชัยดิลกลาภ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และนิ้วล็อค


คุณสมจิตต์ จันทร์ตระกูล

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม


อาจารย์สัมพันธ์ สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อาจารย์วิภา เกตสระ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

คุณศากุน ประภาโส

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และซีสต์ที่รังไข่