มะเร็ง

 

มะเร็ง

 


ดร.อมริศา มณีรุ่ง

ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม

คุณรภัสศา ฉลาดยิ่ง

ผู้มีปัญหามะเร็งโพรงจมูก

ภูมิคุ้มกันที่สมดุล

มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ

 


คุณอ้อ มะย่น

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี


คุณบรรจง เคซีย์

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2


คุณสุภัสสรา เอมเอก

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย


คุณสุเทพ แหวนทอง

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลามไปที่กระดูกสันหลัง

คุณรัฐกานต์ เวชกุล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

คุณวิจิตร ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก และลูกผู้ให้การดูแล