รวมคลิปวิดีโอผู้ใช้

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)


สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ HIV
และเป็นมะเร็งสมองที่ใช้งานวัจัย APCO

 

สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ HIV คุณB (นามสมมุติ)
ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้งานวิจัย APCO

 


สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ HIV คุณ C (นามสมมุติ)
ผู้ติดเชื้อ HIV จน CD4 เหลือ 0

มะเร็ง


ดร.อมริศา มณีรุ่ง
ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม


คุณรภัสศา ฉลาดยิ่ง
ผู้มีปัญหามะเร็งโพรงจมูก

 


ภูมิคุ้มกันที่สมดุล
มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ

 

คุณอ้อ มะย่น
ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี

 

คุณบรรจง เคซีย์
ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2

 

คุณสุภัสสรา เอมเอก
ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย


คุณสุเทพ แหวนทอง ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลามไปที่กระดูกสันหลัง


คุณรัฐกานต์ เวชกุล
ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก


คุณวิจิตร ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก และลูกผู้ให้การดูแล      
 

ข้อเสื่อม / ข้ออักเสบรูมาตอยด์


อาจารย์สมจิตต์ เกษรบัว
ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และรองช้ำ

 


อาจารย์สุภาพร ชัยดิลกลาภ
ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และนิ้วล็อค

 


คุณสมจิตต์ จันทร์ตระกูล
ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 


อาจารย์สัมพันธ์ สาลีผลิน
ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

 


อาจารย์วิภา เกตสระ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

คุณศากุน ประภาโส
ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และซีสต์ที่รังไข่

 

สุขภาพตา


คุณณัชร วรดานฤทธิ์
ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

 


คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์
ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

 


คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล
ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

เบาหวาน


คุณสุภาพรรณ วงศ์มาดหมาย
ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 


คุณจิราทิพย์ ร่มละมูลพูลผล
ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 


คุณสมบูรณ์ ชมแสงแก้ว
ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

 

ภูมิแพ้อากาศ


คุณสุธิดา สาลีผลิน
ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 


คุณปาริฉัตตก์ เหล็กไหล
ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

 


คุณชิดชนก ชำนิเขตกิจ
ผู้มีปัญหาภูมิแพ้อากาศ

   

ซีสต์ และเนื้องอกที่มดลูก


คุณยูนิต วงค์คำหาญ
ผู้มีปัญหาซีสที่เต้านม รังไข่ และกรดไหลย้อน

 


คุณพรรณี ปิยะรัตน์
ผู้มีปัญหาช็อกโกแลตซีสที่ปีกมดลูก

 


คุณกัลยาณี เตชะวันโต
ผู้มีปัญหาซีสต์ที่ทรวงอก

   

กระเพาะ/กรดไหลย้อน


คุณศิริชัย แสนแก้ว
ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

 


คุณธีราวัต อยู่มะเริง
ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

 


คุณภัทรฐิตา เทียบศรี
ผู้มีปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน

   

รายการ สุขอย่างเสรี ด้วยภูมิสมดุล

 
 
 

ตอนที่ 1 ช่วงที่ 2 เดือนธันวาคม 2560

 


ตอนที่ 5 ช่วงที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560

 


ตอนที่ 4 ช่วงที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560

 


ตอนที่ 2 ช่วงที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560